Změny klima jsou shrnuty v grafech, které svědčí o tom, že vliv lidské činnosti napomáhá globálnímu oteplování.  Zdroje: IPCC, NOAA, NASA, české servery gnosis9.net, osel.cz. Materály z knih prof. Moldana, prof. M. Kutílka, B. Lomborga  a časopisů zvláště z National Geographic a Scientific American.

Klementinum-teploty 1770-2014- graf, trendy  trend lineární 1974-2014 nárůst asi o 1,6°C, trend lineární 1998-2014 nárůst asi o 0,3°C
Klementinum- teploty-1770-2014- data, grafy, trendy ve formátu ( .xlsx)

Skleníkové a neskleníkové plyn v atmosféře a teplota Země.
Svět do 2035 -fosilní paliva a energetická efektivita těžby paliv a výroby elektřiny , celý text v PDF
Energetika bez emisí do 2030 ?
Růst a pokles světové ekonomiky 1900-2100
Graf a soubor .XLSX -nasycené vodní páry v závislosti na teplotě
ČR- průměrné teploty a srážky 1961-2013, rostou teploty i srážky. Trendy teplot a srážek 1961-2013 , 1990-2013, 1999-2013, trendy teplot za 50 let a 15 let. Zdrojová data a graf v Excelu

Energetika a potraviny-bude líp nebo už bylo
Klementinum 1770- 2013 graf teplot a graf + zdrojová data v Excelu

IPCC-2013-grafy-forcingy
IPCC-2013-grafy-teploty
IPCC-2013-grafy-skleníkové plyny
IPCC-2013- vliv na teploty přírodní a antropogenní 
IPCC-2013-komponenty-radiative forcing 1750-2011 a 1980-2011 -

Povodně -Vltava v Praze 1626-2013 grafy
Vývoj světové populace v grafech 1500-2150

Skleníkový efekt snadno, rychle a špatně
Teplota-1900-200-2100-modely.
Teplota do roku 2100 -výpočet. Během 1995-210 ppm CO2 roste o 2ppm/rok, do 2175 bude 720 ppm a teplota o+3°C vyšší, dle vzorce delta T = 0,8*5,35* ln (ppm CO2 aktuální / ppm 360 referenční)
Black carbon - černý uhlík a vliv na klima
Klementinum-graf ročních teplot 1770-2012, trendy. Soubor klementinum-1770-2012.xlsx s daty a grafy
Energetika změní svět, EU a ČR  do 2030, 2050 a navždy
Pohlcování CO2 oceány při 394 ppm a 460 ppm a při 0°C až 35°C
Teploty a emise CO2 1960-2011
Hranice zatížení planety překročeny ve třech faktorech
Arktida-úbytek ledu a teploty globální, severní polokoule, oceánu , povrchu oceánu a stratosféry 1975-2012

Ovlivnily jaderné zkoušky klima v 50.  a 60. letech?  
Sopky neřídí klima
Slunce 1940-2011, tedy v době, kterou lze vysoce věrohodně doložit, neřídí globální teploty.
Globální toky záření v atmosféře a cyklus uhlíku
Globální teploty  za 12 000 let (multiproxydata) spojené s teplotami podle NOAA 1860-2011.
Globální oteplení o 8°C snadno a rychle? Bohužel ano- do roku 2400.
Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima. Celkem 62 stan a přes 60 obrázků a grafů

 

  1.dil ve formátu .HTML 2.dil ve formátu .HTML 1+2. díl současně ve formátu.PDF  

Globální oteplování, souhrnné články z roku 2009, využita kniha Kutílek M.: Racionálně o globálním oteplování, Moldan B.: Podmaněná planeta
Globální oteplování 1.díl    ( 3,7 MB, 60 grafů, Milankovičovy cykly atd.)  Globální oteplování 2.díl   (2,6 MB, 25
grafů, výpočty vlivu CO2)
Freony a vliv na ozon 1980-2050
Mraky, dlouhovlnné a kosmické záření nebo CO2 . Vliv na klima

Klementinum  teploty 1775-2011 graf, soubor .XLS  graf, data , trend. Graf srovnání Klementinum a Hurbanovo 1880-2011, Graf srovnání Klementinum 1880-2011 a globální teplota země 1880-2010

Supervulkány a vliv na klima - Yellostowne, Toba a další se příliš na grafu teplot neprojevily.
Vývoj teploty a klimatu  Země od Kambria 524 milionů let do současnosti -asi 40 stran, grafy, shrnutí- materiál z konference roku 2009  autoři klimatologové Metelka a Tolasz
Změny teploty Země díky mrakům klimaskeptipů

Sluneční aktivita, solární irradance a teploty světového oceánu 1998-2010

Proudy PDO a AMO a teplota 1900-2012
Lze vysvětlit globální oteplení vlivem Slunce, mořských proud a růstem CO2?
Grónsko - tající ledovce, Vikingové a Inuité, zelená země, ovce, ryby, ropa a vzácné zeminy.
Spektra- pohlcování IČ záření vodní párou a CO2 - převedeno do lineárního měřítka osy x, kde lze srovnat velikost ploch

Klimaskeptik - být či nebýt- lehká diskuze s www.klimaskeptik.cz a blogerem Kremlíkem.
Kosmické záření - graf  koreralace s teplotou a CO2 za 160 000 let.

Uhlíková vana - hromadění a vliv CO2 podle National Geographic 11/2009

Arktická oscilace 1950-2010 a teploty Klementina 1950-2007.
Změny srážek Svět do roku 2041-2070 : grafické znázornění na mapě světa podle National Geographic Česko, 5/2009.

Moldan: Podmaněná planeta, Karolinum, 2009 .  Grafy vývoje populace a zemědělské výroby do 2030, emise do 2100

Aktivita Slunce a teploty 2000-2008- srovnání průměrných země teplot NASA 2001-2008 a sluneční aktivity ( skvrny) a slunečního záření (sluneční "konstatnty")

Grafy-skleníkový efekt - podíl CO2 podle http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Atmospheric_Transmission.png.
Grafy-skleníkový efekt-pohlcování a odraz světla, vyzařování  infračervené - podle Wikipedie, Nasa, MFFT UK

Grafy- princip skleníkového efektu podle J.Houghton, Globální oteplení, Academia 1998
Graf - je prvotní nárůst teploty nebo CO2 ?    Nárůst působení CO2 s rostoucí koncentrací   Dvojnásobek ppm CO2 a nárůst teploty- grafy přírůstkové    
 Dokument IPCC 2007 celý ve formátu PDF česky

Vodná pára a skleníkový efekt  a vzduch- grafy-tlak, teplota, tlak nasycených par, hustota vzduchu, vyzařování absolutně černého tělesa- v závislosti na výšce.
Graf za 160 000 let z vrtu Vostok,  - teplota, CH4 a CO2 - kde lze najít nárůst teploty, ale pokles CO2- zdá se, že teplotu ovlivní i  methan.

Teplota Země během  30 let - troposféra ze satelitu 1979-2008 , teplota za 1000let, teploty Země za 1000 let - různé multiproxymodely

Teploty Země za 14000-2000 n.l,  Teploty země za 20 000 let, teploty Země za 12 000 let.

Teploty za 2 000let, 20 000let, 160 000 let a sluneční záření  Sluneční záření a malá doba ledová(15-18.stol). Průběh teplot v atmosféře a skleníkový efekt. Trend teploty troposféry 1979-2008.

Lomborg, B: Zchlaďte hlavy, MF 2008: je uvedeno zatím 7 grafů ( naskenované, upravené nebo znovu vytvořené podle dat Lomborgových grafů). Lomborg uvádí asi 100 stran vědeckých citací asi na 1000 vědeckých děl. Nepopírá oteplování, ani netvrdí, že se člověk nepodílí, ale tvrdí, že se investuje špatně, neúčinně.

Graf CO2 a teplota Antarktidy za 700 miliónů let , dále graf CO2 a teplota oceánu za 70 milionů let, Kjótský protokol jeho náklady a bez Kjóta do 2100, tání Grónska a netání Antarktidy ...

Kjoto- protokol 1990-2005 - grafy

Grafy- teplota a koncentrace CO2 -srovnání během 175 000 a další grafy teplot, CO2, N2O, CH4 během 1000 let. Globální toky CO2 na Zemi.

(zdroj - Barros,V: Globální změna klimatu , MF/Kolumbus 2004).

Grafy- úbytek horských ledovců   1977-2005 na 16 místech světa ( úbytek tloušťky asi 6 až 35 m); schéma "telení" Grónského ledovce odlamováním na pobřeží ( rok 2007 asi 260 km3 ledu) -podle National Geogphic Česko, červen 2007.

Arktida-severovýchodní a severozápadní cesta - úbytek ledu  1997-2008, podle National Geographic Česko, duben 2008

Půda, degradace a obnova - obrázky a text podle National Geographic česko, 9/2008.

Teploty v Klementinu od 1770. Teploty jsem opsal podle tabulek knihy Cílek, Svoboda: Velká kniha klimatu zemí koruny české.
Graf je nejlépe vidět v Excelu ( potvrdit  pro čtení nebo uložit na disk) .Jsou tam i tabulky a něco z historie a povodně.
Klementinum teploty 1770-2009-graf.xls - včetně zdrojových dat teplot a trend grafu do 2012
 teplota-klementinum-1770-2010-graf-trendy.png -Zmenšený samotný graf teplot 1770- 2006 a trendy do 2010-nejvhodnější je lineární trend
Trysková oblaka - obrázek a text z knihy Velká všeobecná obrazová encyklopedie
Oteplení a emise CO2 do 2220 podle Lomborga ( graf. č. 151)
Produkce biomasy do 2200 podle Lomborga
Mořské proudy- grafy povrchových a hlubokomořských proudů. Vliv El Niňo na osídlení Polynésie kolem 400-800 n.l.
Sluneční skvrny a klima - grafy :  1900-2000, 1600-2000 a 1500 př.n.l -2000
Sluneční činnost, oxid uhličitý a globální oteplení -grafy 1980- 2000, teploty 1775-2006
Sluneční činnost a doby ledové za 600 000 let- grafy

Tunguský meteor-podle National Geographic-Česko, 8/2008-grafické znázornění pádu podle vteřin a km v atmosféře. Graf  několika desítek drah planetek a komet ohrožujících Zemi

 L. Metelka: Spor o hokejku ( 2006)

 občasný kontakt :   zmeny-klima@seznam.cz