Graf teploty oceánu a srovnání sluneční aktivity 1998-2010. Je zřejmé, že sluneční aktivita po roce 2 002 klesá. Teplota světového oceánu jako trend roste od roku 2 000 evidentně, ale roste i se začleněním extremně teplého roku 1998 ( vliv El Niňo).

   

Solární konstanta kulminoval kolem 2000 a 2002, nyní  mírně klesá.Viz třeba http://scentofpine.wordpress.com/2007/10/27/sun-driving-climate/