Globální oteplování snadno a rychle? Do roku 2400 bohužel ano.

Projekt BEST  (Berkeley Earth Surface Temperature), kterému šéfuje bývalý miláček klimaskeptiků Richard A. Muller z Kalifornské university v Berkeley, potvrdil správnost předchozích analýz globální teploty. Celkově získal data z 39 000 stanic, což je pětkrát více než 7 280 stanic zařazených v „Globální historické klimatologické síti(GHCN). Celkově tak analyzoval okolo 1,6 miliardy teplotních údajů. Jejich zpracování se snažil provádět co nejsystematičtěji s analýzou všech zdrojů chyb. Zároveň také co nejotevřeněji a všechna použitá data i způsob jejich analýzy prezentuje na internetu.

 

Zdroj grafu a většiny textu k němu : http://osel.cz/index.php?clanek=5945
Graf průměrných teplot od roku 1800 z různých zdrojů shodně ukazuje prudký nárůst teplot po roce 1980 zhruba o 1°C. R. Muller požádal svého bývalého hlavního rivala Hansena z NASA o poskytnutí zdrojů dat. Ten mu rád vyhověl, správně očekával, že široká analýza teplotních dat potvrdí jeho závěry vytvořené z omezeného množství dříve dostupných dat. Tento výběr dat byl v minulosti mnohokrát kritizován.

Projekt BEST zjistil, že tzv. tepelné ostrovy, to je meteorologické stanice, které se postupně staly součástí velkých měst ovlivnily celkový výsledek minimálně. Opravy, které byly na toto tepelné znečištění pro tyto stanice dříve provedeny, omezily zkreslení globálních teplot. Jak je z hořejšího grafu vidět, odchylky grafů NASA, NOAA a Berkley jsou v posledních desetiletích řádově desetiny °C.
Adresa
http://berkeleyearth.org/movies.php
video s průběhem teplot a teplých a chladných oblastí na mapě Země v letech 1800-2010.

Jaké změny teplot můžeme očekávat během 400 let?

Projekt BEST potvrdil, že klimatické modely jsou v podstatě správné, globální oteplování bohužel nastává. Mnohokrát už bylo řečeno, že ani zcela neproveditelné úplné zastavení antropogenních emisí nezastaví nárůst teplot, během několika desítek let by se globální oteplování pak mohlo zastavit. Tudy cesta jistě nevede. Zastavení nárůstu skleníkových plynů v posledních desetiletích se nedaří, jejich koncentrace rostou dál stejným tempem.Tempo růstu skleníkových plynů v podstatě stagnuje http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2011110005

Časopis Scientific American 2011/7 uvádí článek Kump, Lee,R.: Poslední velké globální oteplování. Graf ukazuje, že globální oteplování, které nás čeká podle klimatických modelů během příštích 400 let může dosáhnout asi nárůst o 7 °C. Takovéto zvýšení teploty o 7-8°C nastalo během PETM (Paleocénsko-eocénní teplotní maximum s maximem zhruba před 56 000 000 roky)

 Do roku 2400 může být do atmosféry uvolněno asi 5 bilionů tun uhlíku, může dosáhnout až 25 miliard tun uhlíku za rok. Toto množství odpovídá nárůstu během PETM.
Pokud emise neustanou, teplota trvale poroste, je třeba emise stabilizovat na určité úrovni např. 600-700 ppm CO2. 

Náhlé oteplení  ( PETM) před 56 miliony let přešlo do  širokého eocenního optima trvajícího asi 5 milionů let, způsobilo rozsáhlé tání ledovců, zaplavilo Beringii pevninskou šiji a ovlivnilo vývoj života na Zemi, mimo jiné rozvoj savců na oddělené Euroasii.

Zdroj grafu:
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=15968&img=1289630118.jpg.
Vidíme, že PETM byla náhlá výchylka teplot, podle tohoto grafu se odchylka blíží 12°C, podle Scientific American je to asi 8°C.

Významné oteplení s maximem nastalo asi před 130 000 roky. Je to doloženo mimo jiné táním alpských ledovců.

Původní zdroj grafu
http://proatom.lukasoft.cz , graf byl doplněn o některé vulkanické jevy, jejichž vztah k vývoji teplot se jeví méně významný, než korelace s koncentrací CO2.

Není pochyb o tom, že život četné změny teplot přežil a přizpůsobil se. V době teplého  období před asi 130 00 roky už docházelo k migracím předků člověka z jihovýchodní Afriky, které vedlo k úplnému obsazení všech kontinentů dnešním člověkem. Současné civilizace přes jednoduché možnosti cestování je pevně spjata s rodnou zemí a stěhování celých etnik je menožné bez zásadních konfliktů. Země je už hodně zabydlena a tolerance mezi skupinami imigrantů a místní populací je mnohde kritická už nyní.