Milankovičovy cykly a doba ledová podle http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040016
Trvalé ochlazení lze očekávat asi za 14 000 let.