Zeploty za 3 miliony let podle http://muller.lbl.gov/pages/iceagebook/history_of_climate.html. Horní graf má obrácený popis časové osy, tedy vlevo je dnešek a v období před 500 000 má celkem s dnešním 6 období vyšších teplot a 5 nižších (dob ledových).