Lze vysvětlit nárůst teploty posledních desetiletí?
Nárůst teploty s ppm CO2 jen podle nárůstu pohlcování energie a podle Stefan- Boltzmannova zákona nestačí k vysvětlení změn teplot v industriální době. Lze diskutovat o sekundárních spřažených jevech ( kladná zpětná vazba), které mají způsobit, že do roku 2000/2100 se zvýší teplota asi o 3°C. Soubor, kde je to počítáno pohlcování CO2 a převod na teplotu je teplota-ppmCO2.xls.
Srovnání průběhu křivky teplot, solární irradiance ( "sluneční konstanty"), sluneční aktivity, kosmického záření a vlivu CO2 přepočteného pouze na teplotu,
bez  kumulativních účinků je dáno do jednoho grafu. Srovnání průběhu grafů mořských proudů, sluneční aktivity a teploty je další graf. Irradiance a kosmické záření kolísá v kratších intervalech, po dobu 40 let trvale roste koncentrace CO2 a jeho tepelný vliv není zdaleka nasycen.
S rostoucí teplotou roste množství vodních par, které jsou nejsilnější skleníkový plyn. Sluneční aktivita během 20. století v podstatě rostla a docela dobře
koreluje s průběhem teplot.  Zdroj grafu teplot je http://gnosis9.net, obdobný graf je i na http://gnosis9.net/img/oteplovani002v.gif. Horní část grafu sluneční aktivity je podle www.aldebaran.cz  , kosmické záření a solární irradiance je podle www.osel.cz z příspěvku p. Kremlika, který z toho ovšem vyvozuje, že se v 50-70 letech falšovala teplota v IPCC. Graf kosmického záření ukazuje, že jeho hodnota kolísá a současný nárůst se už obdobně opakoval od 60. let asi 3 x a nic moc souvislosti s vývojem teplot nenacházím. Ani často deklarované- více kosmického záření = více oblačnosti= více odrazu do vesmíru = ochlazení.

Vliv oceánů na klima je zásadní, jde o pohlcování tepla a jeho transport, přesuny skupenského tepla výparného vody z tropických oceánů do mírného a subpolárního pásma.
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/AMO.htm
http://www.appinsys.com/GlobalWarming/PDO_AMO.htm

Samotné mořské proudy mají i dlouhodobé cykly stovek let a oběh daného objemu vody kolem Země trvá asi 2 000 let. Samotné mořské proudy jsou periodické.
Oceánský proud AMO ( Atlantická multidekádní oscilace) Mírný pokles teploty ve 40. až 60. letech byl zřejmě způsobem Atlantickou multidekádní
oscilací – AMO (cyklus 50 až 70 let), koncem 19. století ochlazení známé jako Daltonovo minimum – příčiny této oscilace nejsou dosud objasněny. Je zneužíváno
odpůrci GO. Zdá se, že v souladu s obvyklou délkou cyklu znovu nastupuje projev AMO. Po dočasném zvolnění oteplování bude následovat o to rychlejší růst.
                 

Teplotní výkyvy  jsou  jiného charakteru, než křivka period AMO - viz dále dole

Pacifickou oscilaci lze těžko zjednodušit na období 30 let  teplé a 30 let studené, snad v období 1945-2005, období 1900-1945 do těchto 30-ti letých period asi nestaneme. A na často uváděnou klimatickou periodu 90-100 let je tento graf moc krátký.


Nahoře-oceánský proud PDO a AO.

Nahoře Oceánský proud AMO 1856-2008  není ve stejné fázi jako PDO, globální oteplování těmito proudy nelze dlouhodobě objasnit, vliv proudů je cyklický.  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Amo_timeseries_1856-present.svg
         


 

 

Sluneční aktivita  (podle Archibalda) a teploty  viz http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040016 graf č.10. Vysoká teplota 1998 je přičítána jevu El-Niňo. Zvláště po roce 2000 je korelace teplot a sluneční aktivity slabá podobně jako kolem roku 1987-1988.


Zdroj grafu teplot je http://gnosis9.net a v grafu uvedené CISS a NCDC, zdrojem grafu sluneční aktivity ( Solar_Activty_Proxies.png ) je wikipedie.org. Nárůst teplot od 1970 minimálně do 2000 lze vysvětlit za spolupůsobení vlivu skleníkových plynů ( CO2). Sluneční aktivita 1950-1970 roste, teploty nikoli. Pravděpodobná příčina- více aerosolů z emisí.