Teploty podle NASA a PDO 1950-2012 ( podle http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2013090002)

Mořské proudy PDO a AMO a teplota Země 1900-2009
Dole je sluneční činnost a teplota Země 1900-2009.
Bez vlivu nárůstu skleníkových plynů zvláště CO2 a antropogenního vlivu obecně  nelze trend nárůstu teplot vysvětlit. Zpomalení nárůstu teplot v 50-60 letech lze přičíst i nárůstu aerosolů v ovzduší.

 

Globální teploty a index PDO. Index PDO nemá dlouhodobě vliv.