Skleníkový efekt snadno, rychle, jasně  a nejspíš špatně.

Článek obsahuje grafy a úvahy o skleníkovém jevu na Zemi. Problematiku jaký vliv mohou mít neskleníkové plyny N2, O2, Ar jsem k jednoznačnému závěru nedovedl. Nechám to tedy na klimaskepticích, je to jako jim dát do ruky velikonoční pomlázku a nechránit si pozadí. Skeptici měli březen byl u nás chladný a má být chladný i aprílový 1.duben. Klimatologové mají jistotu, že skleníkové plyny byly a budou, a tak udělal jsem svévolně extrapolaci radiačního působení skleníkových plynů až do roku 2100. Snadno a rychle.  Není čas, dnes v noci na neděli 31. března nám ukradnou hodinu a spát se bude o hodinu méně.

sklenikove-plyny
Graf č.1 radiačního působení skleníkových plynů podle IPCC 2007 vyjadřuje antropogenní působení celkem. http://amper.ped.muni.cz/gw/ipcc_cz/wg1/figures_cz/SPM-2_13Mar07cz.png
atmosfera-teploty-vyska
Graf č.2- atmosféra- teploty, výška, tlak.
Grafy , které najde Google jako Obrázky pod heslem energetická bilance atmosféry jsou rozporné. Velmi se liší započtením výparného tepla vody ( latentní teplo) a tepelných stoupajících proudů ( konvekce).
energeticka-bilance-atmosfery
Graf č.3- původní zdroj Svobodová J., MUNI Brno. Vyznačení zpětného toku IR záření má hodnotu 195 W/m2 pro skleníkový efekt a 130 W/m2 pro plyny (atmosféry?).  Můj názor :
Trenbeth-diagram-2012 Graf č.5- srovnání energetické bilance atmosféry do 2012
Z hlediska kinetické teorie plynů je tu několik problémů:
Vývoj k roku 2100.

Graf č.5 podle NOAA/aggiNOAA-aggi-1979-2011
Graf č.6- lineární trend podle NOAA/aggi do 2100. Celkový nárůst vyzařování radiative forcing je 2100/2000 asi 5,9-2,4 =3,5 W/m2. To odpovídá při přepočtu s koeficientem 0,8 asi 2,8 °C, zhruba tedy 3°C..
Při zvýšení teploty z 288 K na 291 K bude vyzařování povrchu zvýšeno podle Stefan-Boltzmannova zákona z 390 W/m2 na 406,5 W/m2. Z toho nárůst na 398 W/m2 už nastal podle schématu Graf č. 4 Trenbeth 2012. 
Podle http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
Plyn
 
Vzorec
 
Příspěvek 
(%)
Vodní páraH 2 O36 až 72%  
Oxid uhličitýCO 29-26%
MetanCH 44-9%  
OzónO 33 - 7%  
Průměr pro vodní páru je 54%, většinou se uvádí 60% ( to jsem dal i do dolního grafu)  nebo 2/3 ( tedy 67% - Moldan, 2009).
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
Aktuální koncentrace skleníkových plynů  ( patrně 2010) [ 37 ]

PlynPre-1750 troposférický koncentrace[ 38 ]

Nedávná troposférického spojení[ 39 ]

Absolutní nárůst 
od roku 1750
Procentní 
nárůst 
od roku 1750
Zvýšená 
radiační působení 
(W / m 2 ) [ 40 ]
Oxid uhličitý (CO 2)280  ppm [ 41 ]390,5 ppm [ 42 ]110,5 ppm39,5%1.79
Metan ( CH 4 )700 ppb [ 43 ]1871 ppb / [ 44 ]
1750 ppb [ 44 ]
1171 ppb / 
1050 ppb
167% / 
150%
0.50
Oxid dusný (N 2 O )270 ppb [ 40 ] [ 45 ]323 ppb / [ 44 ]
322 ppb [ 44 ]
53 ppb / 
52 ppb
19,6% / 
19,3%
0.18
Troposférický 
ozon ( O 3 )
25 ppb [ 38 ]34 ppb [ 38 ]9 ppb36%0,35 [ 46 ]
sklenikove-plyny-prirodni-a-antropogenni


radiative-forcing-2007
sklenikove-plyny-procenta

A na závěr trochu nejistot. Všechny rovnováhy je třeba posuzovat v daném místě ( buď na povrchu nebo vzhledem k vnějšímu vesmíru). Hodně se měří ze satelitů. A je otázka, jak to souvisí s teplotami a vyzařováním na povrchu. Obecně určitě, všechny rovnováhy jsou dočasné. Problém je v tom, že výsledky posuzujme nyní, tedy bereme rovnováhu jako dočasně stabilní. Největší vliv, který je standardně mimo základní úvahy  na radiační rovnováhy je rozdíl ve vyzařování při různých teplotách. V horní troposféře je je kolem -55°C, podle Wienova posunovacího zákona bude vyzařování třeba CO2 při 220 K hodně odlišné od vyzařování při 288K.
IR-11km-vyzarovani
spektrum-zareni-teploty

Internetové odkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
http://www.enviweb.cz/eslovnik/204
http://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3tsk%C3%BD_protokol
http://infomet.cz/index.php?id=read&idd=1338911962
http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1311367555
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/files/cc_chap05.pdf
http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P4_Historicka_data/P4_1_Pocasi/P4_1_10_Zmena_klimatu/P4_1_10_1_Zakladni_informace&last=false

Poznámka:

zmeny-klima.ic.cz
moje stránky asi od roku 2008, kde jsou převážně grafy vztahující se ke klimatu. Stránky neobsahují diskuzi a jsou řazeny vpodstatě podle data vzniku. Google/ Obrázky poměrně dobře nachází grafy při dotazu typu klementinum-teploty-1770-2013 nebo milankovicovy-cykly  tedy dotaz v čestině bez diakritiky. Asi od roku 2010 jsou některé články uveřejňovány na gnosis9.net, kde je možná diskuze. 

Články

 Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (1. dil), Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (2. díl), Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (3. díl), Voda na Zemi, srážky, virtuální voda. Ledovce, doby ledové, supervulkány, asteroidy a klima (4. díl)
jsou  na zmeny-klima.ic.cz ve dvou dílech, kde je navíc další  ( pátá) část. 1.díl : zmeny-klima.ic.cz/ledovce-a-klima/ledovce-1-dil/index.htm  a zmeny-klima.ic.cz/ledovce-a-klima/ledovce-2-dil/index.htm. Celkem asi 70 stran je uloženo i jako .pdf (zmeny-klima.ic.cz/ledovce-a-klima/ledovce-1-a-2-dil.pdf)