Dochází nejprve k nárůstu teplot a pak následně k nárůstu koncentrace CO2 ?               zpět :      http://zmeny-klima.ic.cz/
 Grafy bývají interpretovány tak, že dochází nejdříve k oteplení, tak nárůstu CO2. Z toho se vyvozuje, že nemá smysl omezovat emise CO2. Následuje upravený graf podle knihy  V. Barros : Globální změna klimatu , MF 2006.  Autor knihy je klimatolog a nejspíš i člen IPCC, ale řeší klima, ne co se má nebo nemá dělat. Grafy jsou v knize , pokud si pamatuji, pod sebou- jenom jsem je posunul přímo na sebe. 

Při teplotě 220 K je vyzařování asi 133W/m2. Při teplotě 288K je to 390 W/m2.  rozdíl tedy činí asi 257 W/m2. Tento výkon 257 W/2 bude tedy vyzářen směrem k teplejší zemi, nahoře je teploty nižší - asi o 6,5 °C na 1 km celkem lineárně asi do 11 km. Tlak vzduch klesá nelineárně - asi každých 5,5 km klesne na polovinu, tedy v 11 km bude asi tlak 250 hPa. ( podle tabulek bude tlak v 10 km 260,7 hPa, v 5 km bude 533 hPa.