Změny srážek svět srovnání průměru 1971-2000  a předpokládaného množství srážek 2041-2071

 Zpět :http://zmeny-klima.ic.cz/
Jedná se o předpokládané srážky o 70 let později, jakoby za rok 2055. Výkyvy v množství srážek ovlivňovaly staré civilizace. Příčiny změn srážek nejsou plně objasněné. Změny klimatu dnešní se přičítají nárůstu skleníkových plynů.

Zdroj: časopis National Geographic Česko, 5/2009

Zpět :http://zmeny-klima.ic.cz/