Klimaskeptik - být či nebýt
 zpět na
http://zmeny-klima.ic.cz/

 

Dole na na konci těchto stránek jsou odpovědi na reakci Pana Kremlíka na tyto mé stránky. Nevěnoval jsem vyvracení jeho stránek celý web, jak píše. Zabývá se tím několik stran tohoto mého webu http://zmeny-klima.ic.cz/, který vznikl dříve, než www.klimaskeptik.cz. Kromě toho můj web obsahuje i odborně podložené názory klimaskeptiků ( prof. Kutílek). Protestuji tímto proti honbě za senzacemi a aférami o klimatu. Ukazuji pomocí grafů z věrohodných zdrojů na chyby v jeho argumentaci zvláště v oblasti přírodovědných pojmů a jejich vzájemných souvislostech. Ve staré verzi www.klimaskeptik.cz bylo menu Napsali o nás a jeden z odkazů byl ve smyslu : Neznámý anonym věnoval  vyvracení našich stránek celý WEB. Naše odpověď zde.  Asi od poloviny října 2010 z WEBu pana Kremlíka zmizel odkaz na mé stránky i jeho reakce na ně. Nedivím se mu , jeho protiargumenty byly zcela neudržitelné, ale jako ukázku metody jeho práce jsem se rozhodl je ponechat k nahlédnutí zde na konci této stránky.
A) Stránky

http://www.klimaskeptik.cz/news/climategate-v-nasa-v-americe-zadne-otepleni-od-30-let/

blogera pana Kremlíka (Křemlík jsem skutečně před tím opakovaně uvedl a omlouvám se za překlep jména) tvrdí, že v USA se od 30 let neotepluje.  No a co má být? Pohled na mapku asi 1000 referenčních bodů v  článku

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2010040014

že oblast ochlazování v USA není střed světa, ale půlka USA asi 1% plochy Země.

Záznamy NCDC/NESDIS/NOAA jsou srovnávány od 1971 a ukazují globální oteplení, zde velikost bodů podle dolejší stupnice v grafu.

 

B) Aféra, kterou pan Kremlík nazývá Czechgate nebo Klementinumgate se nekoná.

http://www.klimaskeptik.cz/news/czechgate-podle-klementina-zadne-otepleni-od-r-1800/

zde uvedený graf nemá podrobnosti a končí asi roku 2005, nejteplejší rok má na grafu rok 2000, nejteplejší dosud byl rok 2007 v Klemetinu 12,1°C.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
11,3 11,8 10,6 11,4 11,2 10,9 10,9 11,3 12,1 11,7 11,4

 

Můj graf z Klementina 1770-2009 obsahuje všechna roční data včetně posledních let, která nejsou jednoduše k dohledání. Klementinum jako stará stanice nemá standardní způsob měření ( měří např. 2 m nad zemí), výsledky jsou dány jako oprava na stanici Karlovu a podrobně je to na Klementinum teploty 1770-2009-graf.xls . Lineární prodloužený trend teplot  1770-2012 roste asi o 1°C od 1770.  Je tedy zřejmé, že záleží na počátku, odkud počítáme trend. Jaký je důvod, že pan Kremlík zvolil za počátek srovnání rok 1880? Zřejmě chce zapůsobit tím, že teplota kolem roku 1800 byla stejná jako kolem roku 2000. Divím se, že nezvolil za počátek trendu  své oblíbené Středověké teplotní optimum - trend by zaručeně klesal a může jásat  = bude nová doba ledová. Nebo mohl rovnou začít trend grafu u širokého teplotního maxima zhruba před 130 000 roky - viz

http://hledani.gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2009040016 a  nebo http://zmeny-klima.ic.cz/zavislost-co2-teplota/index.htm

pak trend lineární bude klesat zásadně= doba ledová už tu bude hned, ne? Takže hrátkami s tím, kde začít trend to asi nevyhrajeme, jde o to, že se otepluje teď asi 3 desetiletí a k vysvětlení musíme spoluúčast CO2 brát potaz. Samotné slunce nestačí.

http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2007010004 

Sluneční aktivita není příčinou globálního oteplování

 

 

Srovnání reálných teplot vzduchu na severní polokouli s odhadem teplotního vývoje založeném na relativním čísle slunečních skvrn.

 

C) Na jiném místě www.klimaskeptik.cz je graf Středověkého teplotního maxima. Oblíbený graf  srovnávající Mannův hokejový graf a McIntyrovu verzi odvozenou pro v podstatě jen pro severoamerická jezera, ukazuje jak www.klimaskeptik.cz zjevně falšuje data. Zveličuje plochu středověkého teplotního optima nad srovnávací úrovní grafu tím, že svislá osa tohoto grafu má jiné měřítko než graf IPCC pod tím. Zmenšení svislé osy IPCC je v poměru  3:4., takže středověké teploty vypadají větší. Proč to dělá, když každou údajnou chybičku s grafy u IPCC rozebírá detailně. Prostě náhoda, kdyby totiž manipuloval s grafy, tak by byl jako ti IPCC, do kterých se naváží.  Středověké teplotní optimum nad srovnávací linií by bylo vidět i bez manipulace s osou y. A taky by nezaškodilo vybrat z dolního údajně správného grafu stejné časové období, aby bylo co srovnávat. Lokální maximum PŘED rokem 1200 na křivce IPCC taky je. Klementinské lokální maximum uváděné nahoře kolem roku 1800 je v údajně správném grafu jako těžké minimum. A ve spodním grafu ze stření Anglie po lokálním maximu 1800 není taktéž ani vidu.  No nic, jedná se data snad celosvětová a zdroje k nim taktéž neuvedena stejně jako některá u IPCC nejsou zrovna první ránu k nalezení. Barevné grafy teplot dole jsou různé multiproxymodely, středověké teplotní optimum má maximum spíše kolem roku 1000-1100 a  nepřesahují teploty několik desetiletí před rokem 2000. Shoda se sluneční aktivitou existuje, ale je v rozporu s grafem středověkého teplotního maxima podle pana Kremlíka

 

Graf Středověkého teplotního maxima podle www.klimaskeptik.cz

Laika asi zaujme, že teploty jsou řízeny hlavně Sluncem, ale jako na potvoru právě v době údajně celosvětového Středověkého teplotního maxima takřka od roku 1000-1400 je sluneční aktivita menší, než dnes. A to ukazuje přímo jejich PowerPoint pro školy http://www.klimaskeptik.cz/prezentace2/ , k de je 5 prezentací a hned první je o Slunci. Takže grafík z této prezentace, kde uveden nemá zdroj. Jak vidno dalekosáhlé teplotní středověké optimum se na grafu sluneční aktivity nechá překonat  o desítky % od roku 1950. Takže dotaz- co tedy způsobilo středověké obrovské a dlouhodobé zvýšení teploty? Sluneční aktivita hýří  lokálním maximem kolem roku 900 a ty údajně správné teploty na grafu nahoře to vůbec netuší. Stejně tak výrazné minimum kolem roku 1050 srovnatelné takřka s nehlubší Malou dobou ledovou kolem 1650 nemá na grafu opravených teplot minimum, ale stále ploché maximum. Žlutá plocha ukazuje zřejmý nesoulad mezi sluneční aktivitou a teplotou asi tak 150 let zhruba do roku 1250.

 

                   

                                                           

                                        

Graf teplot  z http://hn.ihned.cz/c1-40429440-globalni-oteplovani-se-nechysta  je vpravo nahoře. Pro srovnání  pod aktivitu Slunce je Mannův graf z roku 1998. No, a který z grafů odpovídá více sluneční činnosti ponechám na čtenáři, který se Sluncem lépe vychází. Dal by se parafrázovat výrok anglického krále, myslím Jindřich VII (?), že je lépe se rozejít se Sluncem, než sejít s papežem. Takže se skeptici docela rozchází se Sluncem i s IPCC.

Další graf z 

http://www.klimaskeptik.cz/news/czechgate-podle-klementina-zadne-otepleni-od-r-1800/.
Zeleně jsem doplnil údaje, které považuji za podstatné- viz dole. Zelená šipka trendu je originální z jejich grafu.

DF [W/m2] = 5,35* ln (ppm CO2 aktuální / ppm CO2 referenční)  přepočet na změny teploty

Pro oblast 300 -600 ppm je přepočetní konstanta na Kelviny =0,8

DT [K] = 0,8* DF  = 5,35*0,8*ln( ppmCO2 aktuální/ppm CO2 referenční).

Pan Kremlik se grafem snaží naznačit, že teplota neroste kvůli CO2, že tento silně rostoucí graf  ppm CO2 nijak valně nesouvisí s oteplováním.

Teplota nezávisí na nárůstu CO2 lineárně , ale logaritmicky. Pan Kremlik na www.klimaskeptik.cz  vytvořil soubory PowerPoint pro školy, předpokládá, že nejsou učitelé s přírodovědným vzděláním a znalostí matematického aparátu a grafického zpracování. Je třeba je poučit, což možná od člověka z humanitním vzděláním a bez znalosti věcných souvislostí nebudou moc brát. Možná, že pan Kremlík chyběl, když se probíralo  ln( e^x) = x.

Křivka nárůstu emisí v jeho grafu stejně jako všude jinde má exponenciální charakter, nárůst teploty není lineární funkcí konc. CO2 ani náznakově. Přibližný vztah  nahoře uvedený obsahuje přirozený logaritmus ln je křivka prohnutá uprostřed nahoru od osy X (podle matematiky konkávní, jako Á), křivka rostoucí konc. CO2 je prohnutá k ose X dolů ( podle matematiky konvexní). Teplota je tedy obecně úměrná ln( e^x) = x, tedy roste lineárně a přímka není prohnuta nikam, což trend křivky teplot je.  Když budu postupovat stejně dogmaticky jako pan Kremlík a dělat z komáří chyby  velbloudí, můžu zesměšnit pár stánek www.klimaskeptik.cz tím, že např. graf dávající dohromady teploty a CO2 obsahuje logickou chybu. Čili celé stránky www.klimaskeptik.cz jsou špatně. Z hlediska logiky lze ze srovnáváni  grafů s teplotami a CO2 vyvozovat jen to, že maxima a minima jsou ve stejném místě časové osy. A to na mém grafu  na http://zmeny-klima.ic.cz/zavislost-co2-teplota/index.htm a všude v ledovcových vrtech platí. Závislost není lineární, ale existuje korelace kladná, to je větší hodnotě odpovídá větší a naopak menší menší. Jinak musíme řešit příčinné souvislosti  a fyzikální podstatu skleníkového jevu - a to, jak vidno zdejší, klimaskeptici neřeší.

 Závěr: pan Kremlík tímto grafem potvrdil to, co popírá, že nárůst teploty je roste zhruba lineárně , když CO2 roste exponenciálně. A to odpovídá fyzikálním zákonům ne jeho dojmům..

Rady www.klimaskeptik.cz pro školy:

Pan Kremlík poučuje školy, jak mají být nepolitické a nepřebírat fakta např. IPCC, která kritizuje. Proti tomuto panelu má pár skutečně chybných argumentů z asi 3 000 stran. Jednodušší je zesměšňit zelené a Al Gora tvářit se, že IPPC je to samé. To se to pak argumentuje ledními medvědy. Není to ostatně originální, začal s tím Lomborg roku 2000 a měl pravdu, když napadal Al Gora stejně jako Goreho šílenosti s akutním  roztáním Grónských ledovců a zvednutí oceánu o snad 6-7 m.


Raeakce na
http://www.klimaskeptik.cz/o-nas/napsali-o-nas/
Pan Kremlík se chválí ( http://www.blisty.cz/2010/1/21/art50870.html ) :
"Jaderný fyzik V.Wagner nás řadí hned vedle Klause"
Komentář : Ano vedle Klause Vás zařadil, ale neříká, že máte pravdu.Naopak říká, že rozhodnost argumentace je nepřímo úměrná jejich vědeckým znalostem.
To opravdu sedí. Pan Kremlik i v reakci na mé připomínky dělá mrtvého brouka a nerozlišuje mezi změnami solární irradiance ( udává se ve W/m2, je zhruba 1365 W/m2 a většinu 20. století tato "konstanta" roste řádově o několik promile) a změnami sluneční aktivity ( udává se počtem skvrn a kolísá v 11 letých cyklech). O čem pak chce diskutovat za státní peníze na besedách ve školách? Škoda, že neuvedl, kde se už tyto besedy konaly.
Cituji z uvedeného článku v.Wagnera:
"Čtenář si může právě na internetu najít řadu příkladů vystoupení zelených aktivistů z organizace Greenpeace a politiků typu Al Gora na jedné straně a skeptických aktivistů typu Vítězslava Kremlíka a politiků typu Václava Klause na straně druhé. Přičemž rozhodnost jejich vystoupení je nepřímo úměrná jejich znalostem vědeckým metod a přehledu o jevech v daných oborech. Podle nich to vypadá tak, že to, jestli globální oteplování je či není a jak je ovlivňuje člověk, rozhodne hlučnost, ideová zaťatost a intenzita napadání soupeře u protivných skupin. To je ovšem představa mylná. O tom, jestli má civilizační oxid uhličitý dominantní vliv na vývoj klimatu a jak jej ovlivní, nerozhodne míra popírání u Václava Klause nebo to, jak úspěšně se poprali zelení aktivisté s kodaňskou policií."

Podobně stojí za to si přečíst na http://www.klimaskeptik.cz/o-nas/napsali-o-nas/ , co o článcích pana Kremlíka napsali odborníci Radim Tolacz a pan Metelka. Nenašel jsem tam nic, co by naznačovalo, že s takovýmto bulvárním klimaskepticismem souhlasí.
Pan Kremlík  na http://www.klimaskeptik.cz/o-nas/napsali-o-nas/ píše:
HITLER DĚLAL DUSNO
Tvrzení : „bloger pan Křemlík tvrd, že v USA se od 30 let neotepluje…. oblast ochlazování v USA není střed světa, ale půlka USA asi 1% plochy Země.“
Reakce ( pana Kremlika): Jenže ono se neoteplilo ani v Arktidě, Antarktidě, Sibiři, Skandinávii. To už není pouhé 1% světa… Ovšem, v ČR se od 40. let oteplilo (ČHMÚ v tomto věříme) a i globálně se od 1980 oteplilo (satelity UAH skeptika Spencera)…
Jestli se oteplilo globálně od 40. let to je asi možné, ale sporné. Kvůli neustálému zpětnému přepisování minulých teplot: http://wattsupwiththat.com/2010/03/16/rewriting-the-decline/
Komentář: Argument jako hrom- nadpis o Hitlerovi, odstavec o ničem nebo o přepisování teplot. Soudný člověk chápe, že ubytek ledu odpovídá nárůstu teploty v Arktidě teplot.
Stačí se podívat na úbytek ledu za 20. století, např:
http://img.aktualne.centrum.cz/26/73/267321m-led-v-arktide.jpg
Realita úbytku Arktického ledu překračuje předpovědi IPCC. Nárůst ledu v 60. letech. Lze spojit se souběžným působením chladných fází PDO a AMO, viz můj článek
http://zmeny-klima.ic.cz/proudy-pdo-amo-teplota/index.htm
Tyto moje grafy nejsou falšováním, jen jsou roztažené podle os tak, aby stejné roky, třeba 1900 a 2000 byly pod sebou. Takovýto srovnávací graf vydá za desítky stránek rozprávění o klimatu v souvislosti s Hilerem.
Celkové srovnání vlivů Slunce, mořských proudů, Milankovičových cyklů a kosmického záření jsem dal na
http://zmeny-klima.ic.cz/ppmCO2-teplota/index.htm
Závěr z tohoto je, že proudy PDO a AMO nejsou ve fázi, což pan Kremlík v diskuzi ona osel.cz. Taktéž není pravda, že PDO se kolem roku 2000 přepnul na ochlazovací fázi. Od roku 2000 už byla fáze ochlazovací, oteplovací a nyní znovu končí ochlazovací.
Kde jsou tyto cykly
http://www.osel.cz/index.php?clanek=5107&akce=show2&dev=1#diskuze
Vitezslav Kremlik 17.06.2010 v 12:30
Hovorim o PDO. Uz jsem o tom psal a kdyz si pozorne prectete clanek, pod kterym diskutujete,najdete tam odkaz. Kolem roku 2000 jsme se prepli na asi 30 let ochlazovaci faze PDO.
Hezký je argument pana Kremlíka, že grafy převzaté z formátu .PPT nepořebují uvést zdroje, že by si to nikdo ve tmě promítání nezapsal. Ve škole, pokud vím, se promítá při zatemnění žaluziemi, ne potmě a žáci si zapisují. I kdyby ne, tak soubory .PPT na internetu se dají stáhnout a tam si odkaz přečíst.
Takže je hezké, že pan Kremlík napadá anonymního tvůrce těchto stránek ( e-mail pro kontakt, ale mají a sám nepovažuje za důležité označit zdroje svých převzatých grafů. Také děkuji za diskuzi a doufám, že až dorazí pan Kremlík se svou diskuzí někam na školy, kde má péči o širokou diskuzi, tak upozorní rovněž na tyto stránky http://zmeny-klima.ic.cz  , které Google.cz dobře nachází, zvláště obrázky a grafy, které jsou z důvěryhodných a uvedených zdrojů.

O grafu nahoře, kde je nejstarší teplotní ze střední Anglie spolu s grafem nárůstu konc. CO2  nyní pan Kremlík tvrdí, že ho prostě převzal a nesnaží se tím vytvořit dojem, že vliv CO2 je bezvýznamný. Proč ho tedy do článku dával? To není k sehnání graf teplot střední Anglie bez grafu CO2, když tam nic nevypovídá? Už samo sdělení, že pro svůj web vytvořil (nebo upravil ?) jeden graf vypovídá, jak se touto tématikou potýká.

Článek na

http://www.klimaskeptik.cz/news/judithgate-v-ipcc-byl-jen-jediny-solarni-fyzik1/    a  http://www.klimaskeptik.cz/news/judithgate-/

nás uvádí do reality hloubky znalosti pojmů, s nimiž tento bloger pracuje, když kritizuje specialisty klimatology.

"Satelity ukazovaly, že TSI (měřeno ve Wattech) mezi lety 1986 a 96 vzrostla asi o třetinu. Než si grafy vzala do prádla Judith a Claus. (Upřesnění na žádost p. Metelky: je tím myšleno W/m2 a třetinu toho, jak TSI kolísá mezi minimem a maximem slunečních skvrn v rámci 11-letého solárního cyklu - viz graf. 3 zde)."

Přeloženo do češtiny, pan Kremlík píše nesmysly, pan Metelka to nevydržel a opravil mu to. Teď ještě TSI (měřeno ve Wattech) opravit , watt je fyzikální jednotka a píše se s malým w.

Takže klimatickým aférám a článkům-polotovarům o nich o nic zdar.

Nedivím se, že pan Kremlík nezařadil do svých stránek diskuzi, kde je možno na jeho články přímo reagovat. Zaujalo mě, že v části Napsali o nás je odkaz  (www.klimaskeptik.cz) na Wikipedii v části IPCC. Působí to jako laciná propagace své vlastní stránky. Jinak by tam byl odkaz přímo na část, které ty oblíbené aféry IPCC jakoby řeší.

 

 Nevím proč panu Kremlíkovi vadí, že se mají šetřit fosilní paliva.  Dalekosáhle zesměšňuje snahy o omezení emisí a vlivu CO2. Nebude to možná přesně, ale klimatologové říkají, že vliv člověka lze vyjádřit asi 1,6 W/m2, změny způsobené sluncem asi 0,3 W/m2 a jsou periodické, změny oceánskými proudy až 0,6 W/m2 a jsou také periodické. Kde pan Kremlík našel, že IPCC uznává, že změny klima řídí slunce, když o tom píše? A ani nerozlišuje mezi solární irradiancí a sluneční aktivitou. V jedné diskuzi pan Kremlík napsal ve smyslu:

"Proč šetřit fosilní paliva pro příští generace. To je prý jako kdybychom příští generaci odkázali CRT monitor."

Komentář: Myslel jsem, že vytvoření podmínek pro příští generaci je základní přístup. O příští generace se starají i zvířata. Věřím, že až bude mít sám děti, tak svůj názor změní. Zatím si užívá popularity v žánru, který bych označil jako klimatický bulvár.